Mobiliteitsupdates | Rock Werchter 2024 (2024)

NL

 • FR
 • EN

Koop tickets

Festivalpark Werchter Belgium

Mobiliteitsupdates | Rock Werchter 2024 (2)

Je vindt de laatste mobiliteitsupdates steeds op deze pagina. Alle algemene mobiliteitsinfo vind je op deze pagina.

UPDATE - 6 Juli

Er is geen parkeerplaats meer in Aarschot. Als je met de auto naar het festival komt, en niet vooraf een parkingticket gekocht hebt: gebruik één van de parkings op afstand in Leuven en reis met de pendelbus van het station van Leuven naar Werchter:

 • Parking Philipssite, Philipssite 2, Leuven (betalend)
 • Parking Vaartkom, Engels Plein 32, Leuven (betalend)
 • Brabanthal, Brabantlaan 1, Leuven (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)

UPDATE - 4 Juli

Het verkeer naar Werchter, vooral in zones ROZE en BLAUW, verloopt moeizaam. Na hevige regen afgelopen nacht en vanochtend is het niet eenvoudig om de parkings te bereiken. Belangrijk: alle parkings zijn uitverkocht. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om in de festivalomgeving te parkeren. Kies voor een andere transportmethode!

Er zijn snelle en comfortabele alternatieven voor de auto. Kies voor de fiets of het openbaar vervoer, maak gebruik van de Park & Bike parkings op afstand. Kom je voor één dag naar het festival? Overweeg dan om de trein te nemen. Tickets voor de nachttreinen met bestemmingen Brussel, Gent, Brugge, Antwerpen, Hasselt of Genk zijn nog verkrijgbaar. Koop deze tickets hier.

Kom je toch met de auto?

 • Je hebt een parkingticket gekocht:volg de instructies op je ticket en gebruik de QR-code om via Waze/Google Maps de parking te bereiken.
 • Je hebt GEEN parkeerticket gekocht in voorverkoop. Gebruik een parking op afstand en reis met de pendelbus van de stations van Leuven of Aarschot naar Werchter:
  • NMBS parking P2 Station Aarschot, Nieuwlandlaan, Aarschot (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)
  • Parking Philipssite, Philipssite 2, Leuven (betalend)
  • Parking Vaartkom, Engels Plein 32, Leuven (betalend)
  • Brabanthal, Brabantlaan 1, Leuven (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)

Update - 3 juli

Parkingtickets uitverkocht, tickets voor de nachttrein zijn nog verkrijgbaar

Ten gevolge van het natte weer van de voorbije weken en maanden, zijn er minder parkingtickets beschikbaar omdat niet alle terreinen voldoende droog zijn. Alle parkeertickets zijn intussen uitverkocht. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om in de festivalomgeving te parkeren.

Er zijn snelle en comfortabele alternatieven voor de auto. Kies voor de fiets of het openbaar vervoer, maak gebruik van de Park & Bike parkings op afstand. Kom je voor één dag naar het festival? Overweeg dan om de trein te nemen. Tickets voor de nachttreinen met bestemmingen Brussel, Gent, Brugge, Antwerpen, Hasselt of Genk zijn nog verkrijgbaar. Koop deze tickets hier.

Kom je toch met de auto?

 • Je hebt een parkingticket gekocht:volg de instructies op je ticket en gebruik de QR-code om via Waze/Google Maps de parking te bereiken.
 • Je hebt GEEN parkeerticket gekocht in voorverkoop. Gebruik een parking op afstand en reis met de pendelbus van de stations van Leuven of Aarschot naar Werchter:
  • NMBS parking P2 Station Aarschot, Nieuwlandlaan, Aarschot (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)
  • Parking Philipssite, Philipssite 2, Leuven (betalend)
  • Parking Vaartkom, Engels Plein 32, Leuven (betalend)
  • Brabanthal, Brabantlaan 1, Leuven (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)

Update - 1 juli

Update heen & weer: laatste parkingtickets in verkoop

 • Ten gevolge van het natte weer van de voorbije weken en maanden, zijn er minder parkingtickets beschikbaar omdat niet alle terreinen voldoende droog zijn. De laatste dagparkingtickets in zone groen zijn nu in verkoop.
 • Er zijn snelle en comfortabele alternatieven voor de auto. Kies voor de fiets of het openbaar vervoer, maak gebruik van de Park & Bike parkings op afstand.
 • Kom je toch met de auto?
  • Je hebt een parkingticket gekocht:volg de instructies op je ticket en gebruik de QR-code om via Waze/Google Maps de parking te bereiken.
  • Je hebt GEEN parkeerticket gekocht in voorverkoop. Gebruik een parking op afstand en reis met de pendelbus van de stations van Leuven of Aarschot naar Werchter:
   • NMBS parking P2 Station Aarschot, Nieuwlandlaan, Aarschot (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)
   • Parking Philipssite, Philipssite 2, Leuven (betalend)
   • Parking Vaartkom, Engels Plein 32, Leuven (betalend)
   • Brabanthal, Brabantlaan 1, Leuven (gratis - beschikbaar vanaf donderdag)
 • De meest recente mobiliteitsinfo vind jehier.Mogen we je vragen de info goed door te nemen. Regel de nodige tickets. Voorzie voldoende reistijd. Volg de instructies op via app, QR code op ticket en signalisatie onderweg.

Update - 25 juni

Update heen & weer: minder parkingtickets beschikbaar

De nattigheid van de voorbije weken en maanden heeft invloed op onze parkingcapaciteit. Een aantal terreinen zijn te nat om volledig als parking te dienen. De voorspelde zomerse temperaturen zullen de situatie niet voldoende verbeteren. Daarom bieden we momenteel minder parkingtickets aan. Wie al een parkingticket kocht, heeft gegarandeerd plaats op de gekozen parking. We volgen de situatie nauwgezet samen met de parkinguitbaters. Mogelijk komen er de komende dagen extra parkeertickets in verkoop.

Er zijn zorgeloze en comfortabele alternatieven voor de auto. Kom met de fiets of het openbaar vervoer, maak gebruik van de Park & Bike parkings op afstand. Uitgebreide mobiliteitsinformatie vind je hier.

Wie toch met de auto wil komen, raden we aan te parkeren in Leuven (P Vaartkom, P Philipssite) of Aarschot (P station). Vanaf zowel station Leuven als Aarschot, op wandelafstand van de parkings, rijden gratis pendelbussen naar Werchter.

Meer nieuws

Mobiliteitsupdates | Rock Werchter 2024 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated:

Views: 6061

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.